Welkom op de site van Body Balance

Het is mijn bedoeling om via Oosterse en Westers massage- en behandelingstechnieken terug bewustzijn te brengen in het lichaam. Dit op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel vlak. We leven in een zeer hectische maatschappij waar prestatiedruk, materialisme, uiterlijk vertoon, en het vele “moeten” van buiten af de boventoon voeren. Het feit dat we geen of weinig voeling meer hebben met de natuur, onze eigen natuur en de verbinding tussen deze twee, zorgt ervoor dat onze energiestroom op een lager pitje komt te staan. Dit zorgt ervoor dat we ons minder en minder goed in ons vel voelen en zo ontstaan dan ziektes. We worden moe of het moe, voelen ons geïrriteerd en hebben precies minder en minder tijd om de dingen te doen die we “echt” leuk vinden. We vervallen in een “slachtofferrol” en hebben vaak de neiging om al onze ongemakken toe te schrijven aan andere mensen of factoren.

Kortom we worden geleefd in plaats van zelf te leven. We hebben niet meer de kracht om ons leven zelf terug in handen te nemen. Zo gaan we samen op zoek naar waar jou hindernissen en struikelblokken liggen om terug opnieuw gezond en vrij te leven. Dit door terug bewustzijn, inzicht en BALANS in je lichaam te brengen.

Vind ons ook leuk op Facebook